SelSistem

Bilgi Teknolojileri Yönetim Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri Yönetimi, bilgisayar sistemlerinin tasarlanması, kurulmasını sağlamanın yanı sıra bilgi teknolojilerini kurumsal bir kaynak olarak tanımlamayı; stratejik ve operasyonel yeteneklerini kullanabilmeyi amaçlar. Bu anlamda karlılık ve rekabet üstünlüğü yaratmayı sağlar. SelSistem, kurumsal müşterilerine dış kaynaklı olarak, bilgi sistemlerinin tasarımı, kurulumu, geliştirilmesi, desteği, güvenliği, yönetim ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır. SelSistem, BTY hizmetleri ile, kurumların gereksinim duyduğu teknik ve organizasyonel uygulamaları destekler. Her gün gelişen bilgi teknolojileri araçlarıylaiş süreçleri, karar verme süreçleri, müşteri ve tedarikçi ilişkilerini ve iletişim şekillerini yönetmeyi sağlar.

Yazılım Geliştirme Web Teknolojileri Bilgi Teknolojileri Ar-Ge Kurumsal İletişim